Så löste Åre upp sfi-knuten - Testa nu

Så löste Åre upp sfi-knuten

På SFI Järpen i Åre kommun brottades sfi-lärarna länge med att grupperna förändras från dag till dag. Det kunde variera mellan 7 och 30 elever i en och samma grupp. Hösten 2016 köpte de in Unis, ett digitalt läromedel och föregångaren till Liber Sfi Digital som man nu jobbar med. Det gav helt nya möjligheter att lyckas med sfi-undervisningen. Här berättar de båda sfi-lärarna Katarina Strandman och Åsa Hansson om deras resa till att lösa många av de knutar som många sfi-arrangörer fortfarande brottas med.

Hur såg det ut i klassrummet innan ni skaffade er digitala lärplattform?

– Det var väldigt rörigt med olika antal elever från dag till dag, berättar Katarina Strandman. Det kom ständigt nya människor medan en del elever var borta ofta, på jobb eller praktik.

Vilken är anledningen till att det är rörigt på många sfi-kurser?

– Till stor del är det ju förutsättningarna, med kontinuerligt intag och Skolverkets krav på att de som läser sfi ska ha möjlighet att arbeta eller praktisera, lägger Åsa Hansson till. Och eleverna själva vill förstås gärna tjäna pengar, inte minst för att kunna skicka hem.

Hur påverkade det undervisningen?

– Varje dag var ett avslutat kapitel, fortsätter Katarina. Det var svårt att gå på djupet med något, svårt följa upp läxor. För dem som studerade varje dag blev tempot lågt. Ingen progression och oroligt i gruppen.

Vad gjorde ni för förändring rent organisatoriskt?

– Under en studiedag gick vi igenom Skolverkets kursplan och tittade på hur vi skulle kunna göra sfi mer flexibelt, berättar Åsa. Då föddes idén med att erbjuda även distansundervisning via vårt digitala läromedel. Så småningom utmynnade det i tre upplägg: heltid, flex och distans. Samtidigt gjorde vi heltidskurserna strängt intakta, 8-veckor i taget, med heltidsnärvaro som krav, medan de som läser flex ska vara på skolan minst 1 dag/vecka. För distanseleverna finns inga sådana krav.

Vad var det som gjorde det möjligt?

– Det var tack vare en digital lärplattform som kunde vi undervisa på distans, slår Katarina fast. Eleverna kunde studera med hjälp av texter, självrättande övningar och ordbok. Vi kunde ge eleverna läxor och äntligen följa upp dem – vi ser ju elevernas aktivitet och resultat. Dessutom kunde vi kommunicera med eleverna, via blogg, video och chattfunktion.

Hur jobbar ni idag?

– Alla elever har tillgång till Liber Sfi Digital. Det finns två tydliga scheman, ett för heltid och ett för flex/distans. Heltidseleverna har undervisning varje dag, flex- och distanseleverna kan komma in och jobba i Liber Sfi Digital här på skolan, när de vill. Det blir också lätt att kommunicera med alla elever genom att vi har bloggen där vi bland annat lägger upp veckans uppgifter för de olika grupperna.

Vi använder Liber Sfi Digital till nästan allt, själva kunskapsstoffet, övningar, läxor, tester och kommunikation med eleverna.

Vad har förändringen gett för resultat?

– Idag kan vi leva upp till Skolverkets uppdrag att utforma undervisningen flexibelt när det gäller tid, plats innehåll och arbetsformer. Heltidseleverna är nöjdare, tempot passar dem, likaså flex-och distanseleverna, som kan jobba och ändå lära sig svenska på sfi, säger Åsa som hoppas att fler tar sfi-arrangörer tar efter.

– Det skulle vara till stor nytta för både eleverna och Sverige!