Liber Sfi Digital | Lunis | Innehåll och smarta funktioner

Massor av material i en enda licens

Med Liber Sfi Digital får du ett omfattande material med många smarta funktioner för både elevernas studier och din undervisning. En elevlicens ger tillgång till kurs A, B, C eller D. Byt kurs så ofta du vill. Lärarlicenser får du på köpet. Det här innehåller Liber Sfi Digital:

A-kurs

Sju teman. Tydligt alfabetiseringsmaterial, illustrationer, bilder och många varierande övningar. Över 100 lektioner.

B-kurs

Åtta teman. Ordkunskap och läsförståelse med hjälp av olika karaktärer, hör- och
skrivövningar. Grammatik i varje tema. Över 100 lektioner.

C-kurs

Åtta teman. Stor mängd texter, dialoger, hör- och skrivövningar. Introkapitel för studieväg 3. Över 150 lektioner.

D-kurs

Tio teman. Stor mängd texter, dialoger, hör- och skrivövningar. Olika texttyper. Över
100 lektioner.

BC-kurs

Tidigare Unis-kurs med arton teman. Stor mängd texter, dialoger, hör- och skrivövningar. Ingår fritt i licens för kurs B och C.

CD-kurs

Tidigare Unis-kurs med arton teman. Stor mängd texter, dialoger, hör- och skrivövningar. Ingår fritt i licens för kurs C och D.

Ny fördjupningskurs

Grammatik – kort genomgång av de viktigaste grammatiska momenten med tillhörande övningar. Ingår fritt i licens för kurs B, C och D.

Tidigare Unis fördjupningskurser

29 teman inom Läsa, Skriva, Höra, Tala, Uttal och Genretexter. Ingår fritt i licens för
kurs B-D och Uttal för kurs A.

Liber Sfi Digital är en lärplattform med ett omfattande innehåll för hela sfi och en rad smarta funktioner som förenklar undervisningen.

Många smarta funktioner

Liber Sfi Digital är mycket mer än ett läromedel. Nedan visas ett urval av de viktigaste funktionerna som gör att all din undervisning, kommunikation och elevens digitala portfolio samlas på ett och samma ställe.

Ordbok

Pedagogiska förklaringar på nio olika språk med bilder och ljud. De nio språken är
svenska, arabiska, engelska, nordkurdiska (kurmanji), pashto, persiska, ryska, somaliska, spanska, tigrinja.

Klassblogg

Kommunicera med en eller flera klasser via en blogg. Lägg upp veckoplaneringar, instruktioner, bifoga filmer, länkar osv. Välj om du vill ha bloggen som elevernas startsida.

Chatt/meddelandetjänst

Kommunicera med en eller flera elever via snabb chattfunktion.

Lås/Lås upp

Individanpassa och styr elevens tillgång till utbildningsmaterial genom att låsa och
låsa upp lektioner och tester.

Kapiteltest

Avsluta varje kapitel med ett test. Välj om du vill låsa testerna tills eleven är redo
eller låsa upp för fri tillgång.

Läxafunktion

Tilldela enskild elev, en grupp av elever eller hela klassen läxa. Välj läxinnehåll, skriv
meddelande och ange till när läxan ska göras med tidsinställning och påminnelser.

Rättning

13 olika övningstyper. Många övningar är självrättande för att eleven ska få snabb
återkoppling och möjlighet att repetera många gånger. Inlämningsuppgifterna rättas
med processinriktad rättning som underlättar och spar tid för läraren.

Video

Kommunicera med en elev via enkel videofunktion. Spela in din rättning eller återkoppling via video.

Resultatuppföljning

Få överblick när eleven senast var aktiv, elevens resultat på lektioner och tester,
samt se progressionen.

Flexibel licensmodell

En licens ger tillgång till en kurs A, B, C eller D. Växla kurs fritt efter elevens progression. Ska elev ha tillgång till två kurser parallellt, t ex kurs A och B, krävs två
licenser. Undantag för tidigare Unis-kurserna BC, CD och fördjupningskurserna som
ingår fritt i kurs B, C och D. När en elev slutar kan annan elev ta över licens och tilldelas ny kurs.

Enhetsanpassning

Liber Sfi Digital är anpassad för mobil, dator och surfplatta så att eleven lätt kan öva
både under skoltid och övrig tid. Vi rekommenderar webbläsare Chrome.