Testa Liber Sfi Digital

Vårt valmanifest

Om alla är överens om att språket är nyckeln till integrationen, borde vi då inte underlätta så mycket det bara går för sfi-eleverna? Så att det är enkelt att träna på svenskan. Så att alla kan öva när och var de vill. Och så att alla får lära sig på sin egen nivå. Om alla får dessa möjligheter blir sfi-undervisningen likvärdig i hela Sverige – alla får chans att lära sig bästa möjliga svenska utifrån sina förutsättningar. Det är därför vi har utvecklat Liber Sfi Digital. Läs här om vad vill vi uppnå och vad du får med oss.

 • Alla ska ha rätt att träna svenska, när och var de vill

  Med Liber Sfi Digital kan dina elever öva var som helst, när det passar dem. I klassrummet, i matkön, på bussen, hemma på kvällen…

  Övningarna kan de göra hur många gånger som helst och de är självrättande, vilket gör det både roligare och enklare att träna på svenskan. Vilket i sin tur gör att det går snabbare att lära sig språket.

 • Alla ska ha rätt till genomtänkt pedagogik

  Med Liber Sfi Digital får du en tydlig röd tråd, en genomtänkt pedagogisk struktur, i alla kurserna A-D.

  Designen är ren, enkel och avskalad för att övningarna skakomma fram så tydligt som möjligt. Det finns inget annat som distraherar.

  Som stöd finns en digital ordbok där användaren kan klicka på ett ord och få upp en pedagogisk förklaring på sitt modersmål (utgår från 9 språk).

 • Alla ska ha rätt att lära på sin nivå

  I Liber Sfi Digital lär sig eleverna svenska med hjälp av text, bilder och ljud – på egen hand och i egen takt. Du kan lätt individualisera din undervisning genom att låsa upp kapitel med lektioner och övningar som du vet passar respektive elev. I läxafunktion kan du ge eleverna individuella uppdrag, och du kan ge personlig feedback via meddelandetjänsten, eller kanske du spelar in en film när du rättar skrivuppgifter med dina kommentarer.

 • Alla lärare ska ha rätt till enkel administration

  Att en stor del av övningarna i Liber Sfi Digital är självrättande innebär väsentligt mindre arbete för dig som lärare. Det är egentligen bara skrivövningarna du behöver rätta och då kan du välja bland förvalda kommentarer och olika färger för vanliga feltyper. I översikten ser du vilka lektioner varje elev senast gjort. Det blir enkelt att se vad eleverna klarat och vad de behöver träna mer på.

  I gruppens egen community kan du kommunicera med eleverna via video och blogg – håll distansundervisning, dela ut läxor, ladda upp bilder, dokument och filmer.

 • Alla ska ha rätt att byta kurs och licens fritt i elevgruppen

  Med Liber Sfi Digital kan dina elever gå in på vilken nivå som helst och kan du ändra i dina elevgrupper som du vill. Du kan flytta över licenser från en elev till en annan – bra med tanke på kontinuerligt intag och att elever kommer och går. Och varje elev kan få tillgång till alla kurser, om än inte samtidigt. Du betalar bara för elevlicenserna: 199 kr/elev i 6 mån, 299 kr/ elev i 12 mån. Lärarlicenserna får du på köpet.

 • Alla ska ha rätt att testa läromedlet innan de väljer

  Du som ännu inte är övertygad, testa Liber Sfi Digital själv! Vi bjuder på en hel månad gratis. Då är du väl förberedd för att göra ditt val till hösten. Anmäl dig här ovan så får du tillgång till en lärarlicens och så många elevlicenser du behöver.